پیدا

انرژی تجدید پذیر چیست و منابع اصلی آن کدامند؟

درخواست حذف اطلاعات

انرژی تجدید پذیر نیرویی است که منبع آن تمام شدنی نیست. منابع انرژی تجدید پذیر شامل انرژی خورشیدی، انرژی مهار باد، انرژی ژئوترمال یا زمین گرمایی، انرژی توربین های بادی، نیروی امواج اقیانوسی، انرژی بیومس و هیدروژن می شود. منابع انرژی تجدید پذیر
ستاره | سرویس علوم - آیا تا به حال کنجکاو شده اید که واقعا "انرژی تجدید پذیر" چیست؟ به زبان ساده، انرژی تجدید پذیر در منابعی مانند نور خورشید، هوا و جو زمین و اقیانوس ها پیدا شده اند. این ها بخشی از ساختار فیزیکی سیاره زمین هستند، یعنی به طور مداوم توسط ابزار های طبیعی باز تولید می شوند. به بیان ساده، این منابع تمام شدنی نیستند. در ادامه با منابع اصلی انرژی تجدید پذیر آشنا خواهید شد.

این منابع پایدار انرژی معمولاً به نام "انرژی تجدید پذیر" شناخته می شوند، زیرا به عنوان جایگزین سوخت های فسیلی سنتی از قبیل نفت و زغال سنگ مورد توجه قرار گرفته اند. البته نمی توان گفت که یک منبع انرژی، فقط به دلیل قابلیت تجدید پذیری، ۱۰۰ درصد از لحاظ محیط زیستی ایمن است. برای مثال سد ها نیروی ی آب را کنترل می کنند، اما ممکن است به ماهی ها و حیات وحش نیز صدمه بزنند.

فواید منابع انرژی تجدید پذیر با این وجود، منابع انرژی جایگزین تأثیرات محیط زیستی بسیار کمتری نسبت به سوخت های فسیلی دارند. به همین دلیل منابع انرژی تجدید پذیر اهمیت بسیار فراوانی دارند. آن ها انسان را به جهانی که دارای آلودگی کمتری است، وارد می کنند. حتی اگر انسان با تهدید تغییرات اقلیمی هم رو به رو نشود، به حدأقل رساندن آلودگی در سلامت انسان و محیط زیست نقشی اساسی ایفا می کند. همچنین هر چیزی که برای محیط زیست مفید باشد، تأثیرات مفید فزاینده ای بر صاحب خانه ها و ب و کار ها هم خواهد داشت. امروزه در بسیاری از نقاط جهان، به ویژه نیروی خورشیدی و بادی ارزان تر از سوخت های فسیلی هستند و قیمت ها هر سال کاهش پیدا می کنند.
پس انرژی تجدید پذیر چگونه عمل می کند؟ در اینجا به منابع انرژی تجدید پذیر نگاهی می اندازیم. این منابع می توانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم گام های انسان را به سوی خلق جهانی سبز و مبارزه با گرمایش جهانی استوارتر سازند. گذشته از حرارت مرکزی زمین و هیدروژن، خورشید نقش قابل توجهی در هر یک از انواع انرژی تجدید پذیر مورد بحث ایفا می کند.

منابع انرژی تجدید پذیر؛ سبز و پاک انرژی خورشیدی نور خورشید یک منبع تجدید پذیر است و کاربرد مستقیم آن از طریق کنترل انرژی خورشید حاصل می شود. به این دلیل، تنوعی از فناوری های انرژی خورشیدی برای تبدیل انرژی و نور خورشید به گرما، روشنایی، آب گرم، برق و سیستم های سرمایش ب و کار ها و صنایع وجود دارند.

انرژی خورشیدی
سیستم های فتو ولتایک نور خورشید را به واسطه سلول های خورشیدی به برق تبدیل می کنند. سیستم های آب گرم خورشیدی را می توان با گردش دادن آب از میان گیرنده های خورشیدی مسطح، برای گرمایش ساختمان ها به کار گرفت. ظرف های آینه ای که بر جوشاندن آب در ژنراتور بخار مرسوم تمرکز کرده اند، می توانند از طریق جمع گرمای خورشید به تولید برق بپردازند. ساختمان های تجاری و صنعتی نیز می توانند برای برآوردن نیاز های بیشتری از قبیل تهویه، گرمایش و سرمایش از انرژی خورشیدی استفاده کنند. سرانجام، طراحی های معماری متفکرانه می توانند به صورت منفعلی از خورشید به عنوان منبع نوری گرمایش و سرمایش بهره ببرند. صاحب خانه ها، ب و کار ها و نهاد های تی می توانند به طرق گوناگونی که در ادامه خواهد آمد، از مزایای انرژی خورشیدی بهره برداری کنند: نصب سیستم خورشیدی خانگی یا پنل های خورشیدی تجاری؛ ساخت یا تکمیل ساختمانی جهت ثبت آب گرم خورشیدی، سیستم های سرمایش یا تهویه؛ طراحی ساختار اشی که از ویژگی های طبیعی خورشید برای گرمایش و نور منفعل بهره می گیرد.